Z čeho se vytváří magmatická hornina

2331

Magmatická nebo též vyvřelá hornina je termín z geologie.Používá se pro označení horniny, která vzniká krystalizací z magmatu.Vznik struktury magmatické horniny se řídí posloupností krystalizace, která je spojena s postupným klesáním teploty taveniny, což vyúsťuje ve vznik zárodečných krystalů pevné fáze

Z morfologického hlediska se v rámci hlubinných magmatických těles rozlišují tzv. batolity (magmatická tělesa, která se směrem do hloubky rozšiřují), lopolity (velmi mocné ploché intruze pánvovitého tvaru), harpolity (ploché intruze jazykovitého tvaru) a etmolity (tělesa, jejichž průřez se směrem do hloubky zmenšuje). Vulkanity neboli horniny výlevné doprovázejí sopky. Láva se vylévá v proudech, příkrovech, kupách a utuhne nejčastěji jako čedič (bazalt – to je totéž cizím slovem). V naší republice je to běžná hornina, staví se z ní, drtí se na štěrk, ale neradíme použít jej na dlažební kostky. Nabízí se otázka, zda bychom přesto nemohli v některých lokalitách objevit horniny či nerosty, jež přečkaly do dnešních dnů v nezměněné podobě z období těsně po vzniku Země před víc než 4,5 miliardy let. Ukazuje se, že i zde platí úsloví „kdo hledá, najde“.

Z čeho se vytváří magmatická hornina

  1. Zisky dogecoinů
  2. Najdi moji paypal adresu
  3. Měna používaná ve venezuele

Nový!!: Zakrouţkuj: 17 Fluorit se vyskytuje v přírodě a) vţdy bezbarvý b) v mnoha různých barvách Sůl kamenná má tvrdost a) 2 b) 4 Fluorit má tvrdost a) 2 b) 4 Vybroušený fluorit a) patří mezi drahokamy b) nepatří mezi drahokamy Sůl kamenná vzniká a) z horkých roztoků b) odpařováním z mořské vody Domácí příprava: Datum Lom se nachází v Českém středohoří v malebném údolí Labe, mezi Ústí nad Labem a Děčínem. Ložisko tvoří kompaktní čedič místy, zejména v severovýchodní části lomu přechází v napěněný čedič. Tato hornina má většinou mandlovcovitou texturu a je prostoupena četnými žilkami karbonátů a zeolitů, které. Sopka Chaitén: Pohled na sloupec erupce z sopky Chaitén, Chile, vyfotografovaný 26.

Tyto kapaliny obsahují prvky, z nichž se minerály vytvářejí. Kromě toho se jednotlivé nerosty vyskytují ve vyvřelých horninách, kde krystalují přímo z chladnoucího magmatu (hornina roztavená pod zemským povrchem) nebo lávy (roztavená hornina vyvřená na zemský povrch).

granit neboli žula je kyselá hlubinná magmaticka hornina , v podstatě složená z křemen (20 až 40 %), živc a menšího množství tmavých minerálů (5 až 20 %) - obr. 63, 64, 65, 161. Z živců jsou to především alkalické živce (ortoklas a mikroklin), v menší míře je zastoupen plagioklas (albit až oligoklas). Hornina je rôznorodá anorganická prírodnina, zložená z jedného, alebo viacerých minerálov.Horniny tvoria najvrchnejšiu časť Zeme – zemskú kôru ale aj najvrchnejšiu časť zemského plášťa, obe tieto vrstvy vytvárajú litosféru – kamennú vrstvu.

magma – Z větší části roztavená či zcela roztavená hornina mající schopnost téct. pluton – Horninové těleso vzniklé utuhnutím magmatu pod zemí, které nemá 

C) rašelina. 6. Největší množství zkamenělin obsahují: A) horniny přeměné. B) horniny vyvřelé. C) horniny usazené.

Z čeho se vytváří magmatická hornina

intruzívní, které utuhly pod zemským povrchem, a ty se dále dělí na a) abysální (hlubinné neboli plutonické), pluto, b) hypabysální (periplutonické), k nimž patří mělce intruzívní a žilné horniny - @ obr. 14; Fylit je jemnozrnná metamorfovaná hornina přeměněná z břidlice.

Skála dostal své jméno od německý geolog Ferdinand von Richthofen (lépe známý jako Red Baron , je světová válka já letecké eso). Granodiorit je hlubinná magmatická hornina příbuzná žule. Tato magmatická hornina je velmi významná zejména objemově, neboť vytváří v kontinentální kůře rozsáhlá tělesa. Je také svým složením velmi podobná ostatním kontinentálním horninám. Pronikající žhavé magma z nitra Země nedosáhne zemského povrchu a „vylije se“ pod povrchem do okolního prostředí.Někdy se tak vytvoří celé podpovrchové těleso.

Čedič neboli bazalt (starší, paleozoické bazalty se nesprávně nazývají diabas nebo melafyr) je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy s vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů. Rozpadá se tence deskovitou odlučností. Těží se pro štěrk. Vznik.

Z čeho se vytváří magmatická hornina

Fylit je jemnozrnná metamorfovaná hornina přeměněná z břidlice. Je to 1. stupeň metamorface. Má břidličnatou strukturu, jeho částice jsou rovnoběžně poskládány. Díky nim má velice dobrou "deskovitou" štepnost. Skládá se z křemene, biotitu, sericitu, chloritu a albitu.

minerální složení, stavby, tvar těles, které vytváří na zemském povrchu. I. 2.1 Kyselá a intermediární efuziva Šedý až černý čedič je nejběžnější magmatická hornina zemského povrchu.

kliknite, prosím prihláste sa
najlepší desktop pre ťažbu kryptomien
paypal overený vízovým problémom
stiahnutie aplikácie gopro na sd kartu
politika výmeny amazoniek pre mobilné telefóny

Postupující proud lávy Magma je termín označující směs roztavených hornin a plynů, která se nachází pod povrchem Země a dalších terestrických těles. Nový!!: Vulkanismus a Magma · Vidět víc » Magmatická hornina. Gabro Magmatická nebo též vyvřelá hornina je termín z geologie. Nový!!:

Zvláštní případ představují zejména monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem (například mramor je tvořený vápencem , který je tvořen pouze minerálem kalcitem ).